Les sòcies d’ADEE BPW Tarragona van mantenir una entrevista de treball amb el Diputat del Parlament Sr. Sergio Campos, portaveu de Treball i Seguretat Social amb la finalitat de recollir les opinions i perspectives de les empresàries autònomes per la nova llei d’autònoms que s’està elaborant al parlament. Les empresàries participants van formular al diputat les seves propostes i esmenes per tal que es tinguin en compte en la nova llei.

ENTREVISTA AMB EL DIPUTAT del Parlament Sr. Sergio Campos, Cambra de Comerç de Tarragona
peu